Projekat ”Srcem za Vogošću”Projekat “Srcem za Vogošću” je podržala Općina Vogošća, a partneri na projektu su KSC Vogošća i RTV Vogošća.

Ebru je drevna, orijentalna turska umjetnost ukrašavanja vode. Naime, ebru je umjetnost stvaranja šarenih uzoraka prskanjem i četkanjem boja na površini masne vode, a zatim se taj uzorak transformira na papir. Dvadesetak žena se tokom ovog projekta obučilo za izradu slika, ali i boja na svilenim maramama. Cilj projekta je bio razvoj kreativnih, socijalnih i ekonomskih vještina kroz izradu slika ebru tehnikom. Projekat se implementirao u prostorijama JU KSC Vogošća.